• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

69Kehf Suresi 107-108
Hatalı Çevrilen Ayetler


69Kehf Suresi 107-108


Hatalı Çeviri:
107. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.

108. Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.Doğru Çeviri:
107,108Şüphesiz iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış şu kimseler, içlerinde sürekli kalmak üzere Firdevs bahçeleri onlar için ikram olunmuştur. Onlar, oradan hiç ayrılmak istemezler.Bu ayetlerde ise inanan ve salihatı işleyenlerin durumu ortaya konmuştur. Onlar Firdevs bahçelerine yerleştirilecek, orada sürekli kalacaklar ve oradan hiç çıkmak istemeyeceklerdir.


FİRDEVS BAHÇELERİ

Ayette yer alan "Firdevs", genel kanaate göre sonradan Arapçalaşmış bir sözcüktür. Rumca "bahçe" demektir. Şam bölgesi halkı verimli bahçelere Firdevs derler. Firdevs sözcüğünün çoğulu olan "Ferâdis" Suriye’de [Şam’da] bir yerin adıdır. [Lisanü’l Arab, Firdevs mad.]

"Firdevs bahçeleri" ifadesiyle müminler cenneti kazandıracak işler yapmaya özendirilmektedir. Klasik kaynaklardaki nakillere göre, Katade Firdevs'in cennetin merkezi ve en üstün yeri olduğunu ileri sürerken, Kâ'b da "Cennetler içinde Firdevs'ten daha üstün ve yücesi yoktur" demektedir.

Ayetten, müminlerin ahirette Firdevs bahçeleri ile ödüllendirileceği anlaşıldığı gibi, bu ayetin indiği dönemde henüz Bizans toprağı olan Suriye’deki Firdevs bahçelerinin bir gün inananların olacağı müjdesi de anlaşılabilir.**İşte Kuran, Kehf Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim