• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

73Enbiya Suresi 98-100
Hatalı Çevrilen Ayetler


73Enbiya Suresi 98-100


Hatalı Çeviri:
98. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz.

99. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır.

100. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir iyi haber) duymazlar.Doğru Çeviri:
98Kesinlikle siz ve Allah'ın astlarından taptığınız altın, gümüş vs. gibi akılsız nesneler, cehennemin odunusunuz/ yakıtısınız; siz oraya gireceksiniz.

99,100Eğer Allah'ın astlarından tapınılan şeyler ilâh olsalardı, oraya girmezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaktır. Orada onların bir inim inim inlemeleri vardır. Bunlar orada bir şey işitemezler de.Bu ayetlerde müşriklere uyarı yapılmakta, akıllarını başlarına almaları istenmektedir. Ayrıca bu müşrikler "Eğer onlar [Allah’ın astlarından tapınılan şeyler] ilâh olsalardı, oraya girmezlerdi" denilerek akılsızlıklarından dolayı kınanmaktadırlar.

İlk ayetten açıkça anlaşıldığına göre, müşrikler ve onların tapındıkları putlar cehenneme odundurlar. Onlar hem yanacaklar, hem de başkalarını yakacaklardır.

Bu ayetin bir benzeri de şudur:

24Sonra, eğer bunu yapmadıysanız ve asla yapamayacaksınız; öyleyse kâfirler; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun. (Bakara/24)
 
Ayrıca şu ayette de cehennemin yakıtının insanlar ve cisimler olacağı bildirilmiştir:

6,7Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir Ateş'ten koruyun. Ateşin üzerinde, Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ey kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş kimseler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz! [Tahrim/6, 7]

Konumuz olan ayetlerde kâfirlere seslenilmektedir. Onlar ve taptıkları, inançsız kişiler ve nesneler, kesinlikle cehenneme girecekler, ateşin yakıtları olacaklar ve ateşle dağlanacaklardır; orada ebedi olarak da kalacaklardır. O zaman cehennem azabının şiddetinden bağıracaklar, inleyeceklerdir. Onlar kimseden yardım da alamayacaklardır. Peki, bu varlıklar gerçekten ilah olsalardı, oraya girerler miydi?

106,107İşte şu bedbaht olanlar cehennem ateşi içindedirler. Onlara orada iç çekme ve hıçkırma vardır. Gökler ve yer durdukça onlar da o ateşte sürekli kalacaklardır. –Ancak Rabbinin dilediği müstesna.– Şüphesiz Rabbin dilediğini en üst seviyede yapandır. [Hûd/106, 107]

Âyetin Nüzul Sebebi:

"Gerçekten siz de, Allah'tan başka taptıklarınız da..." buyruğu hakkında İbn Abbas dedi ki: Bir ayet var ki, insanlar onun hakkında bana soru sormuyorlar. Onu bildiklerinden dolayı mı, yoksa bilmediklerinden dolayı mı ona dair soru sormuyorlar, bilmiyorum. Ona: "Bu hangisidir?" diye sorulunca, O: "Gerçekten siz de, Allah'tan başka taptıklarınız da cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz" ayeti nazil olunca, bu, Kureyş kâfirlerine ağır geldi ve: "Bu, bizim ilâhlarımıza sövdü" diyerek İbnu'z-Zibâri'ye gidip durumu haber verdiler. O da: "Ben orada olsaydım, ona cevap verirdim" dedi. "Ne diyecektin?" diye sordular: "Ona şöyle derdim: İşte Hıristiyanlar, Mesih'e ibadet ettiler; Yahudiler de Üzeyr'e ibadet etmektedirler. Acaba bunların ikisi de cehennemin odunu mudurlar?" Kureyşliler onun bu sözünü beğendi ve böylelikle Muhammed (sav)’in buna bir cevap veremeyeceği kanaatine sahip oldular. Bunun üzerine Yüce Allah da şöyle buyurdu: "Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan uzaklaştırılmışlardır (Enbiyâ/101)" âyetini indirdi. Yine onun hakkında: "Meryem oğlu bir misal olarak verilince (Zuhruf/56)" -ki burada İbnu'z-Zibarî kastedilmektedir.- "Hemen senin kavmin bundan dolayı bağrışıp çağrışmaya koyuldu (Zuhruf/57)" buyruğu indi. [Kurtubi; el Camiu li Ahkami’l Kur’an]

Yüzüncü ayeti, İsra/97. ayet ile açıklayabiliriz. Ayrıca, İşitme müteaddi bir fiildir. Ama, mef'ulu (neyi işitmedikleri), mahzuftur. Cehennemde cehennemdekilerin, cennetlikler ve cehennem görevlileriyle diyalogları da Kur'an'da yer aldığına göre, mahzuf olan mef'ul, "işlerine yarayacak bir şey duymazlar" şeklinde takdir edilir.**İşte Kuran, Enbiya SuresiYorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim