• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Nüzul Sırasına Göre İlk 5 Sure
Nüzul Sırasına Göre İlk Beş Surenin Dizilişinde Hataların Olduğu Konusu:Kitap tertip heyetinin yaptığı hata, yanlışları Tebyin ve Kuran Meali'nin sunuş bölümünde açıkladık. 


Kuran necm necm inmiştir. Grup grup inmiştir. Bazen 3 ayet, bazen 5 ayet, bazen 100 ayet inmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk inen ayetlerdir, ilk necimdir.


Alak suresi üç necimdir. Alak suresi ayrıca Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğe atanma kararnamesidir. Ancak üçüncü necimde müşriklere tehdit yapılıyor. Kalem suresinin beşinci necmine baktığımızda yine tehdit var. Bu da gösteriyor ki; bu ayetler ilk inen ayetler değildir, olamaz. Çünkü; Alak suresi elçinin peygamberliğe nasbı, Kalem suresi neden ben, Müzzemmil elçinin göreve hazırlanması, Müddessir suresi onun göreve çağırılışı, kalk uyar denilişi, sonrasında ise halkın tepkisi var. Bu tepkiye göre elçinin ne yapması gerektiği bildirilir. Bu demektir ki; İlk sure Alak suresinin üçüncü necmi, diğer surelerin bazı necimleri kimi 3 yıl sonra kimi 5 yıl sonra inmiştir.


Kitabı tertip edenler ama gafletten ama ihanetten bunları karıştırıp arka arkaya dizip bu tür anlayışsızlıklara, hatalara sebep olmuşlardır. Bütün bu yapılanlar Müzzemmil suresindeki Kuran'ı tertil ile, bölüm bölüm ayır, birbirine karışmasın emrine itaatsızlıklarından dolayıdır.  Allah Kendisi; Kur'an'ı, Furkan suresinde biz onu tane tane inci gibi Biz onu karıştırmadan indirdik size sunduk der. Elçiye de bölümleri, pasajları, ayetleri birbirine karıştırma diye emir verir.


Rasulullah zamanında bu necm necm paketlenmişti. Bütün bunlara rağmen mushafı düzenleyen son heyetin bunlara riayet etmediğini görüyoruz. Bütün bu meseleler hep bu yüzden kaynaklanıyor. Yüzlerce paragraf yanlış anlaşılmaktadır. Mesela; bir cinayetle ilgili pasajın arkasından mirasla ilgili ayetler geldiği zaman karışıklık oluyor. Hangi konu nerede bitiyor, hangisi nerede başlıyor belli olmuyor. Bizim necim necim yaptığımız düzen nihai değildir. Bizim de eksiğimiz olmuş olabilir. Bu konuda daha hassas bir çalışma bekliyoruz.*


*Kuran ve İslam, 195-2 bölüm

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim