• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

103Hacc Suresi 17
Hatalı Çevrilen Ayetler
Hacc Suresi 17

Hatalı Çeviri:
17. Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.Doğru Çeviri:
17.Şüphesiz o iman etmiş kimseler, Yahudi olmuş kimseler, Sabiîler/doğal dindarlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve eş koşmuş olanlar; şüphesiz Allah, kıyâmet günü bunların arasını ayıracaktır. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi tanıktır.Bu âyette; Müslüman, Hristiyan, Yahûdi, Sâbiî ve müşriklerin âhiretteki durumları açıklanmaktadır. Her ne kadar burada Müslüman, Hristiyan, Yahûdi, Sâbiî ve müşrikler zikredilmişse de, dinî akım ve mezheplerin tümü bu ifadenin kapsamına girer. Öyleyse Allah, farklı inançlara sahip olan tüm insanların arasını ayıracak, herkes yaptığı işlere göre yargılanacaktır.


Sâbiîler hakkında Bakara sûresi’nde yaptığımız açıklamaya bakılabilir.7 Mecûsilere gelince: Kur’ân’da sadece bu âyette yer alan Mecûsiler, “ateşperestler”dir. Kur’ân’ın indiği dönemde çoğu İran’da yaşıyordu. Bununla birlikte Yemen, Bahreyn ve Arap Yarımadası’nın kuzey-doğusundaki bazı Arap kabilelerinin de Mecûsilik inancına bağlı olduklarından söz edilir.8**İşte Kuran, Hacc Suresi
Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim