• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Kuşların Boyun Eğmesi ve Kuşların Mantığı
Kuşların Boyun Eğmesi ve Kuşların Mantığı


Kuşların Boyun Eğmesi

"Davud Peygamberin Hayatı" konulu yazımızda sürü halindeki kuşların Davud peygambere boyun eğdirilmesi anlatılmıştı;


Davud peygambere kuşların emrine verilmesi konusu da Davud peygambere özgü bir durum değildir. Dağlar tüm insanların hizmetine sunulmuştur. Bir başka ifade ile dağlardan yararlanmak isteyenler ancak doğa yasaları dediğimiz yasalara uyduğu taktirde istifade edebilir. Bu yasaların dışına çıktığında yararlanamaz.


Kuşların Davud peygambere boyun eğmesi, diğer insanların kuşlardan yararlandığı gibidir. Burada dikkat edilecek nokta, Davud peygamberin kuşları hangi amaç için kullandığıdır.


Davud peygamberin İsrail’in kuzeyinde Hermon dağının eteklerinde ki Tel-Dan şehrinde yaşadığını ve dağlardan maden çıkararak işlediğini belirtmiştik. İsrail’in kuzeyinde Celile yakınlarında bulunan Hula Vadisinde göçmen kuşların konakladıkları kuş cenneti bulunmaktadır.


İsrail ve özellikle Celile, Avrupa ve Asya’dan Afrika’ya uzanan ana göç yolunun üzerinde yer alır. Yılda iki kez olmak üzere ilkbaharda ve sonbaharda beş yüz milyon göçmen kuş İsrail’in üzerinden geçer. Bu kuşların büyük bir kısmı Celile’deki Hula Vadisinde konaklıyor. 350 türden yüz binlerce kuş, kışı burada geçiriyor. Sonbahar ve kış aylarında Hula Vadisi, dünyadaki en büyük turna yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki turnaların yüzde 20’si İsrail’de Hula Vadisinde konaklamaktadır. Turnaların güneye göç etmesi Aralık ayının ortasından Mart ayının ortasına kadar sürüyor. Günümüzde İsrail'deki Hula vadisinde kuş festivali düzenlenmektedir.1-2


Davud peygamber bulunduğu bölgedeki çevreyi, canlıları incelemiş onlardan bir şekilde yararlanmıştır. Tarihte posta güvercinlerinin varlığı bilinmektedir. Su kuşlarını gözleyerek su kaynaklarına ulaşılabilir. Avcılık için de yırtıcı kuşlar beslenmektedir. Uçak, planör yapımında da kuşlardan esinlenilmiştir.


Davud peygamberin yaşadığı dönem dikkate alındığında Davud peygamber; haberleşme, su kaynaklarına ulaşma gibi temel işler için kuşlardan yararlanmış olmalıdır.
Kuşların Mantığı

16.Ve Süleymân Dâvûd'a vâris oldu. Ve Süleymân: “Ey insanlar! Bize kuşların mantığı [seslerinden, davranışlarından anlam çıkarma] öğretildi ve bize her şeyden verildi” dedi. –Doğrusu bu apaçık bir armağandır.– (Neml Suresi 16, Tebyinül Kuran)


Ayette, Süleyman peygambere kuşların mantığının öğretildiği bildirilir. Kuş mantığından kasıt; sesinden ve davranışlarından anlam çıkarmaktır. 


İnsanoğlu tarih boyunca canlılardan yararlanmayı bilmiştir. Özellikle hayvanları evcilleştirerek kendi amacına hizmet etmesi için onları kullanmıştır. İnsanlar soyut düşünebildikleri halde hayvanlar soyut düşünemezler. Bu nedenle insanlar hayvanları evcilleştirebilmiştir.


İnsan bu düşünce yapısı ile örneğin ateş etrafında toplanarak geceleri vahşi hayvanlardan korunmuşlardır. Ateşten korkan vahşi hayvanlardan, ateşi kullanarak korunmuştur. İnsanoğlu daima hayvanların zayıf yönlerini, korkularını kullanarak hareket etmiştir. Bunu, soyut düşünce üreterek ve gözlem yaparak gerçekleştirmişlerdir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için günümüzden bir örnek vermek istiyorum.


Prof.Dr. Sinan CANAN katıldığı bir televizyon programında izlediği konumuzla da ilgili bir belgeselden bahseder:

"Kenya'da yerliler aslanların hareketlerini izleyerek şöyle bir taktik geliştirmişler: Avını yakalayan aslanların üzerine 3-4 kişilik bir insan grubu, ellerinde ok ve mızrak ile birlikte emin adımlarla ilerliyorlar. Aslanlar insanları görmelerine rağmen ilk başta aldırış etmiyorlar. Ancak insanların kararlı ve emin adımlarla geldiklerini görünce, 15 aslandan oluşan grup korkup kaçıyor. Burada aslanların mantığı şu şekilde çalışır; önüne geleni yıkan, deviren bu insanlar benim üzerime geliyor. Eğer önünden kaçmazsam beni de yok ederler şeklinde düz mantık yürütürler. İnsanlar bu mantığı çözmüşler ve bunu taktik olarak kullanmışlar. Emin adımlarla üzerine gelen insanlardan korkan aslanlar panik halinde kaçışıyor. Bu durumu fırsat bilen Kenyalı yerliler bir kaç dakika içerisinde yerde yatan avdan istedikleri miktarda eti alarak uzaklaşıyorlar. İnsanın bunu yapmasının nedeni, sadece aslanın düz mantığını çözmesi ve onun korkusundan yararlanmasıdır.3


Davud peygamber, sürü halinde kuşları nasıl boyun eğdirdi ise Süleyman peygamberde aynı yolu seçmiştir. "Davud Peygamberin Hayatı" isimli yazımızda bahsettiğimiz gibi, Süleyman peygamber de yaşadığı İsrail'de bulunan Hula Vadisindeki göçmen kuşları gözlemlemiş kuşların davranışlarından, yaşam tarzından yapmak istediği işlerle ilgili kendisine bir sonuç çıkarmıştır.


Süleyman peygamber, göçmen kuşların dünyanın bir ucundan öbür ucuna gece, gündüz demeden, rüzgârda, yağmurda, karda zor şartlarda rotasını hiç şaşırmadan yolunu nasıl bulduğunu düşünmüştür. Buradan çıkardığı sonuçlar ile açık denizlerde ve okyanuslarda gemilerin rotasından sapmadan gitmesini sağlayacak bilgilere ulaşmış olmalıdır.


Kuşlar manyetik alan çizgilerini takip ederek yönlerini bulurlar. “Kuşların üç çeşit pusulaları vardır: Yıldız, güneş ve manyetik pusula. Bunlar birbirinden bağımsız çalışıyor. Manyetik pusula da sorun yaşalar bile güneş ve yıldız pusulası onlara yardımcı oluyor.” 4
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılıyor ki; 

Kuşların Davud ve Süleyman peygamberin emrine verilmeleri olayı, bu peygamberlerin kuşlar üzerinde yaptıkları gözlemler sonucunda elde ettikleri bilgi sayesinde onlardan yararlanmış olmalarıdır.


Ayetteki kuşların mantığı ifadesi de aynı şekilde Süleyman peygamberin kuşların yaşamını incelemesi, onların davranışlarından bilgi elde etmesi olarak anlaşılmalıdır. Bunlar görüldüğü gibi hayatın olağan akışı içerisinde cereyan eden olaylardır. Herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Bu bilgilere ilgi gösteren her insan ulaşabilir. Günümüzde bu tür gözlemler "Kuş Bilimi (ornitoloji)"  zoolojinin alt dalı olarak tanımlanmıştır.Süleyman peygamber Allah'ın ayetlerini insanlara iletmenin yolunun onlara mektup, elçi, öğretmen göndermek olduğunu düşünmüş olmalıdır. Bunu yapabilmenin yollarını aradığı, deniz yolu ile misyonunu yerine getirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Yelkenli gemiler ile dünyanın öbür ucuna ulaşmanın gayreti içine girmiş ve bunu başarmıştır. Elde edilen arkeolojik kanıtlar Süleyman peygamberin dünyanın pek çok yerine öğretmen gönderdiğini kanıtlamaktadır.Süleyman peygamberin emrindeki Fenikeliler, açık denizlerde Kuzey Yıldızı (Fenike Yıldızı) sayesinde yönlerini buldular. Aynı göçmen kuşlar gibi gemi kaptanları yönlerini yıldız ve güneşten yararlanarak bulmuşlardır.
Kusursuzluk ancak alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Hakan KAYILI

04.03.2018Kaynaklar

1- https://www.haaretz.com/israel-news/culture/1.5432357

2- https://www.youtube.com/watch?v=3eQgBduNlos

3- https://www.dailymotion.com/video/x2fagl1

  ttps://www.1upfun.com/video/dm/x2fagl1/aslan%C4%B1n-av%C4%B1n%C4%B1-%C3%A7alan-afrikal%C4%B1lar    

4- http://t24.com.tr/haber/elektrikli-aletler-kuslarin-yonunu-sasirtiyor,257911


Video

Sitemizde Kur'an Coğrafyası bölümünde bulunan 
Aslanın Mantığı (Kuşların Mantığına bir örnek) isimli video izlenebilir.Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim