• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Vahiy Çeşitleri

Vahiy

Sözlük anlamı olarak “وحى vahy” sözcüğünün “vaz'ı [ilk konuş, türetiliş]” anlamı “gizlice bilgilendirmek” demektir.[1]

Zamanla bu anlam çerçevesine uygun olarak “Gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme” anlamlarında da kullanılır olmuştur.


Vahyin terim anlamı ise “Yüce Allah'ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini, hükümlerini gizlice ve süratlice peygamberlerine bildirmesi” demektir. Vahiy sözcüğü “القاء ilka” sözcüğü ile anlamdaş olarak kullanılır. (Bakara 37, Neml 6 ve Mümin 15'e bakılabilir.)“Vahiy” kelimesinin Kur’ân'da sözcük anlamıyla kullanıldığı âyetler “Allah ile ilgili olan” ve “Allah ile ilgili olmayan” olmak üzere iki grupta toplanabilir.


1- Allah ile ilgili olarak kullanıldığı âyetlerde “vahy” sözcüğü, öz anlamı ekseninde şu anlamları ifade etmiştir:

a- “Emir ve bir iş yaptırma”; Fusilet 12, Zilzal 4 – 5, Nahl 68, Enfal 12.

b- “İma etme, ilham”; Maide 111.

c- “İlham ve rüya”; Kasas 7.2 - Allah ile ilgili olmadan kullanıldığı âyetlerde de “vahy” sözcüğü yine öz anlamı ekseninde şu anlamları ifade eder:

a- “İma etmek, işaret etmek”; Meryem 11.

b- “Fısıldama, gizli konuşma”; En'âm 112.

c- “Teşvik etme, telkin etme, söyleme”; En'âm 121.


“Vahy” sözcüğü terim anlamıyla Kur’ân'da 68 yerde geçmekte olup bu âyetlerin hepsinde de sadece Allah'a özgülenmiştir. Bunun anlamı, terim anlamındaki vahyin sadece Allah'ın işi olduğu; bir meleğin, peygamberin ve ne de herhangi bir insanın bu anlamda vahyetmesinin mümkün olmadığıdır.


Sonuç olarak Necm suresi 10. âyette geçen “vahiy” sözcüğü de terim anlamında kullanıldığına göre, burada kuluna vahyeden Allah'tır, Cebrail'in vahyi getirmesi söz konusu olamaz.*

*İşte Kur'an Necm Suresi

Site Haritası
Takvim