• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Musa’nın Annesinin Aldığı Vahiy

Musa’nın Annesinin Aldığı Vahiy

Ta Ha Suresi 37-41


Vahiy ne demek, Musa’nın annesinin aldığı vahiy nedir?

Vahiy gizlice bilgilendirme demektir. Peygamberlerin vahyi ile diğer vahiyler farklıdır.

Peygamberlere yapılan vahiyler, sadece vahiy sözcüğü ile ifade edilmez.


Birincisi; indirme, nüzul, inzal sözcükleri de kullanılır. Burada vahiy; direk olarak kalbe, beyne, zihne nüfuz etme, işletme demektir.


İkinci olarak ilga - bırakma sözcüğü ile ifade edilir. Yani vahiy, nüzul ve ilga sözcükleri beraber kullanıldığı zaman bu peygamberlerin vahyini ifade eder. Tek başına vahiy sözcüğü peygamberlere yapılan vahyi ifade etmez.Bazı ayetlerde; Örneğin: Nahl 68 arıya vahyetme, Maide 111 havarilere vahyetme, Fussilet 12. evrendeki tüm güçlere, yere, göğe, evrenin tüm sistemini yani sünnetullahı, kendi vazifelerini, kendi içlerine işletmesi de vahiy olarak ifade edilir.


Meryem 11. ayetinde Zekeriya'nın topluma vahyinden bahseder. Zekeriya karşısına aldığı toplumu gizlice, işaret ile, ima ile bilgilendiriyor. Buna da vahiy denir.


Enam 112-113 ayetinde Mekkeli müşriklerin -ki Allah onları şeytan olarak niteler- birbirlerine vahyettiklerini bildirir. Yani Mekke müşriklerin peygamberin aleyhinde gizliden gizliye birbirlerini bilgilendirdikleri, peygamber için gizli gizli kumpas kurduklarını da ifade eder.
Bu durumda Musa'nın annesine vahyedilmesi ne demek?

Musa'nın toplumundan önce yaşamış olan Akadlar var. Akadların kralı Sargon yazıtlardan incelendiği zaman Sargon'un annesi tarafından bir sepete konduğu, ırmağa bırakıldığı bir başkası tarafından yetiştirildiği ve neticede onun kral olduğu görülür. Bu yazıtlarda var. Sargon'un başından geçen bu olaylar bir şekilde -gizli vahiy olduğu için bilemiyoruz- Musa'nın annesi tarafından öğrenilmiş. Böylece düşmanları tarafından oğlunun öldürüleceğini anladığından dolayı Sargon olayının aynısını yaşamayı kafasına koymuş, uygulamış ve başarmıştır.


Musa Nil üzerinde barajlar yapmış, zamanı geldiğinde Firavun ve ordusunu tarım yapılan yerlere çekerek barajı patlatarak onları boğmuştur. Musa bunu nereden öğrendi denecek olursa; Sebe suresinde Sebe toplumu hakkında bilgi verilir. İnkarcı Sebe toplumunun baraj seli ile yok edildiği bildirilir. Sebe toplumunun yok olması aynen Firavun ve ordusunun yok olması olayına benzer. Musa peygamber de Sebe toplumunun başına gelen bu olayı Firavun ve ordusunu yok etmek için kullanmıştır. Bu da Musa'nın gizli bir vahiy ile bilgilendirilmiş olduğunu göstermektedir.** Kur’an ve İslam 283.Bölüm Ta Ha suresi 7-15. dakika


Site Haritası
Takvim