• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Cüz'iyyet Mecaz-ı Mürseli, Tebbet 1

CÜZ’İYYET MECAZ-I MÜRSELİ


TEBBET – MESED SURESİ


1.Ebû Leheb’in iki gücü yok oldu.

2.Kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı.
1. ayette geçen “يدا  İki el” ifadesinin “Cüz’iyyet Mecaz-ı Mürsel”i olarak anlaşılması, yani iki elin zikri ile bizzat ellerin sahibinin kastedilmesi ikinci plândadır.


يدا  İki el” ifadesi Ebuleheb’in iki gücünü temsil etmektedir. Surenin 2. ayeti bu güçleri “ماله وما كسب  onun malı ve kazandığı şeyler” olarak açıklamaktadır. Ebuleheb’in varlıklı bir kişi olduğu göz önünde tutulduğunda, “kazandığı şeyler” ile kastedilenin de çevresi, kurduğu teşkilât, oğulları, uşakları ve yetiştirdiği militanlar olduğu akıl yoluyla çıkarılabilir. Kur’an’da “يد  el” sözcüğünün mecazî kullanımı ile “قدرة  güç”ün kastedildiği bir çok örnek vardır: Fetih 10,  Âl-i Imran 73,  Hadid 29,  Ya Sin 83,  Mülk 1 ve Sad 75. ayetler.İşte Kur'an

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim