• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

İltifat Sanatı, Abese Suresi 1-2

İLTİFAT SANATI


ABESE SURESİ1-2.Elçi, kendisine, o kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi.


Abese 1. ayette Allah, üçüncü şahıs üzerinden aktarıyor. Buna edebiyatta İltifat Sanatı denir. Allah ayrıca söze Beraati İstihlal Sanatı(Konuya güzel giriş) uygulayıp başlıyor. (Sen var ya sen, ama geldi diye arkanı döndün gittin şeklinde başlayacak olsa bu çok kırıcı olurdu, çok kınayıcı olurdu.) Sanki üçüncü şahıs varmış gibi söze başlayıp sonradan muhataba dönmesine İltifat Sanatı diyoruz.


Telehha: Ayette geçen telehha sözcüğü Rasulullahın kodaman takımıyla meşguliyetini zevkle yaptığını ifade eder. Esasen elçi telehha yüzünden Allah'tan azar yemiştir. (Tekasür Suresinde; el-hâkumut tekasur şeklinde başka bir versiyonu geçiyor. Eğlenceyle oyalanmak anlamındadır.)


Öğüt almak isteyen âmâ dururken, kodaman baronlarla ilgilenmesi kınanıyor. Kuran Kast Sistemini reddediyor. Bu konuda diğer ayetler;

51.Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkanları, Allah'ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların, O'nun astlarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur.
52.Ve Allah'ın rızasını dileyerek sabah-akşam; sürekli Rablerine dua eden kimseleri kovma! Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur, senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Ki onları kovarsan yanlış; kendi zararlarına iş yapanlardan olursun! (Enam 51-52)70. Ve dinlerini oyun ve eğlence edinmiş/ oyun ve eğlenceyi kendilerine din edinmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri bırak ve Kur’ân ile hatırlat/öğüt ver: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığıyla değişim ve yıkıma düşerse, onun için Allah'ın astlarından bir yardım eden, yol, gösteren koruyan bir yakın kimse ve destekçi, kayırıcı söz konusu olmaz. Suçuna karşı her türlü bedeli ödemeyi istese de ondan alınmaz. İşte bunlar, kazandıkları ile değişime/yıkıma uğrayan kimselerdir. İyilikbilmezlik ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. (Enam 70)


52. Öyleyse kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere itaat etme ve Furkân ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşı ver! (Furgan 52)


Hud 27. Buna karşılık, toplumunun kâfirlerinin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olanlarının ileri gelenleri: “Biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan/ ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlalığınızı da görmüyoruz. Tam tersine biz, sizi yalancılar sanıyoruz” dediler. (Hud 27)


112-115.Nûh dedi ki: “Onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünürseniz! Ve ben iman edenleri kovucu değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." (Şuara 112-115)Abese Suresindeki suratını ekşiten kim, özne kim. Bizzat rasulullahtır. Çünkü, ayetin devamında ikaz edildiğinin görüyoruz. İltifat sanatıyla rasulullah ikaz edilir.


İşte Kur'an

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim