• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

23Necm Suresi 50
Hatalı Çevrilen Ayetler


23Necm Suresi 50


Hatalı Çeviri:
50. Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.


Doğru Çeviri:
50Hiç kuşkusuz, senin Rabbin daha önceden gelmiş olan Âd'ı değişime, yıkıma uğrattı. Bu ayetlerde, eski tarihlerde helâk edilmiş olan kavimlerden bahsedilmektedir. Daha önce Fecr suresinde helâk edildiği bildirilmiş olan Ad ve Semud kavimlerine, bu ayetlerde Nuh kavmi ve "mü'tefike [altüst edilmiş yer]" eklenmiştir. Ayetlerde, helâk edilen kavimler hakkında detay verilmeden olaya kısaca değinilmesi, Arapların bu konularda bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Belki de Araplar bu bilgileri Ehlikitap'tan edinmişlerdir. Çünkü bu kavimler ile ilgili bilgiler Kitab-ı Mukaddes'te de mevcuttur. Gerek Ad ve Semud kavimlerinin ikinci defa örnek gösterilmesinin sebebini anlamak ve gerekse bu kavimler ile Mekkeliler arasındaki inanç paralelliğini daha iyi görebilmek için bu kavimlerle ilgili olarak Fecr suresinde yapılan açıklamaların tekrar gözden geçirilmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz.

Sonuç olarak; 36-54. ayetler bize insanlığın er veya geç, şimdi toprakla örtülmüş, kaplanmış bulunan İbrahim ve Musa peygamberlerin kitaplarındaki bilgilere ulaşacağını düşündürmektedir. Nitekim Sümer yazıtlarının elde edilebilen ve çözümlenen tabletleri, Kur’ân'daki bilgilerle paralellik göstermektedir.**İşte Kuran, Necm Suresi
Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim