• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Anasayfa

Bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim’de Sad Suresinde Süleyman peygambere verilen nimetler konusu ele alınmıştır. Süleyman peygamber döneminde denizci ve tüccar bir halk olan Fenikeliler (Kenaniler/Sur) hakkında detaylı bilgi verilmiş, Fenikeliler ile birlikte Akdeniz’de ivme kazanan deniz ticaretinin etkilerine değinilmiştir. Fenikelilerin gemiciliğin gelişmesindeki katkıları, yelkenli kullanımı, kıyı denizciliği, Fenikelilerin ve İbranilerin açık denizlere ve okyanuslara açılmaları incelenmiştir. Milattan önce Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Hindistan'a yapılan küresel boyuttaki seyrüsefer hakkında kanıtlar sunulmuştur.
28.12.2020
Süleyman peygamberin emrine verilen dalgıçlık yapan şeytanların olduğu ile ilgili bilgiler Enbiya ve Sad suresinde verilmektedir. 36-38.Bunun üzerine Biz de, o’nun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgârı, şeytânları; tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini o’nun emrine verdik.(Sad Suresi 36-38) 82.Ve şeytanlardan, kendisi için dalgıçlık eden ve bundan daha düşük iş yapan şeytanları da boyun eğdirdik. Ve Biz onlar için koruyucular idik. (Enbiya Suresi 81-82)
28.12.2020
Yazıda; Demir Çağı döneminin en önemli kanıtları olan ve arkeolojik çalışmalarda bulunan bakır maden ocakları ile ergitme fırınları hakkında bilgi verilmiştir. Bakır ergitme fırınlarının bölgede bulunan hakim rüzgar yönüne göre tesis edildiği ve rüzgar gücü ile fırınlarda yüksek sıcaklıkların elde edildiği açıklanmıştır.
28.12.2020
Kuşların Boyun Eğmesi "Davud Peygamberin Hayatı" konulu yazımızda sürü halindeki kuşların Davud peygambere boyun eğdirilmesi anlatılmıştı; Davud peygambere kuşların emrine verilmesi konusu da Davud peygambere özgü bir durum değildir. Dağlar tüm insanların hizmetine sunulmuştur. Bir başka ifade ile dağlardan yararlanmak isteyenler ancak doğa yasaları dediğimiz yasalara uyduğu taktirde istifade edebilir. Bu yasaların dışına çıktığında yararlanamaz.
28.12.2020
Kur’an’daki Süleyman peygamber kıssaları tarihte ve günümüzde bazı kişiler tarafından hep özünden koparılarak istismar edilmiştir. Kur’an ayetleri gayet açık olmasına rağmen tefsir etmek adına hep bu saptırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda da Allah’ın verdiği mesajların içi boşaltılmış ve ayetlerin anlaşılması zorlaştırılmış oluyor.
01.12.2023
Makalede; Esseni cemaati hakkında bilgi verilerek, Kumran okulunun özellikleri, yazıtların içeriği, ilk Hristiyanlığın Esseni toplumuyla olan yakınlığı ve yazıtların bazı Kuran ayetleri ile olan benzerliği üzerinde durulmuştur. Maide, Al-i İmran, Meryem, Mü'minun, Saff, Nisa ve Tevbe suresindeki “Rabb'in hizmetine çocuk adanması, Sofra-Bayram, Yüksek Mevki, Havari ve Mesih” kavramları ile Ölü Deniz Yazıtlarında da benzer ifadelerin varlığına dikkat çekilmiştir. Essenilerin tıp konusundaki bilgileri hakkında kanıtlar ortaya konulmuş, Lut Gölünde bulunan tıp ve sağlık merkezi hakkında bilgiye yer verilmiştir. İsa peygamberin hekimliği, ilaç yapımı, gıdaların uzun süre saklanması gibi konular hakkında bilgi verilerek kanıtlar sunulmuştur.
28.12.2020
KUR'AN MEALİNİN HATASIZ ÇEVRİLMESİNİN ÖNEMİ Merhameti sonsuz olan Allah, evreni, insanları yaratmakla kalmamış onların; insanların mutlu bir yaşam sürmeleri, sömürülmemeleri ve doğruyu bulmaları için elçi ve kitap göndermiştir. Elçi de artık aramızda olmadığı için elimizde yalnızca Kur'an kalmıştır.
23.11.2018
 2 
Site Haritası
Takvim