• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

Anasayfa

Çalışmada; Yusuf Suresi 4.ncü ayette Yusuf peygamberin gördüğü "on bir yıldız, güneş ve ay" konusu üzerinde durulmuştur. Antik Mısır kayıtlarında astronomi çalışmaları ve arkeolojik çalışmalar incelenmiştir. Astronomi ve Mısır'da kullanılan güneş takvimi çalışmaları, on bir yıldızın gözlemlenmesi ile ilgili kanıtlar sunulmuştur. İmhotep’in yaptığı Basamak Piramidi hakkında bilgi verilmiş, İmhotep ve Yusuf peygamberin aynı kişi olduklarına dair kanıtlar üzerinde durulmuştur. İmhotep ve Yusuf peygamberin aynı kişi olmadığına dair yapılan itirazların, Geleneksel Mısır Kronolojisindeki hatalardan kaynaklandığı görüşü analiz edilmiştir.
28.12.2020
Çalışmada Yusuf peygamberin hayatı, Kur'an ve Antik Mısır kayıtları birlikte değerlendirilerek incelenmiştir. Kur'an’ı Kerim’de Yusuf peygamber olarak bildiğimiz kişinin, Eski Mısır kayıtlarında vezir İmhotep olduğu tespit edilmiştir. İmhotep’in; birçok alanda uzmanlaştığı Mısır’da büyük yönetici, baş mimar, mucit-mühendis, hekim-eczacı, astronom, başrahip, uzak görüşlü ve bilgelik yazarı olduğu ile ilgili kanıtlar sunulmuştur. İmhotep ve Yusuf peygamberin farklı kişi olduklarına ilişkin itirazlar kronoloji açısından incelenmiştir. Bu itirazların Geleneksel Mısır Kronolojisindeki hatalardan kaynaklandığı görüşü incelenmiştir.
28.12.2020
Mısır tarihinde önemli bir yer tutan İmhotep, farklı disiplinlerde engin bilgiye sahip hezârfen (polimat) birisidir. İmhotep'in; Kral Zoser/Djoser döneminde hem vezirlik ve hem de baş mimarlık görevini yürüttüğünü, Heykeltıraş, Vazo Yapımcısı Şefi, Taş Kalıpları Uzmanı” mühendis ve astronom olduğunu, bunun yanında Yusuf Peygamberle İmhotep’in aynı kişi olduğunu “Yusuf Peygamber, Mısır Tarihinde İmhotep İsmiyle Kayıtlıdır” başlıklı yazımızda açıklamıştık.
08.07.2021
Musa peygamberin hayatı hakkında en doğru bilgiyi Kur’an-ı Kerim’den öğrenebiliriz. Bu nedenle Musa peygamber ve İsrailoğullarını anlatan ayetlerin peş peşe okunmasını tavsiye ediyoruz. Yazıda farklı surelerde bulunan Musa peygamberin kıssalarını içeren ayetler, kronolojik sırayla sunulmuştur. Daha sonra Musa peygamberin yaşadığı dönem ile ilgili bilgiler verilmiştir. Onun Mısır’da yaşadığı döneme ait çok sayıda tarihi ve arkeolojik veri ile konu bir bütün olarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.
12.05.2022
Yazıda, Mısırdan Çıkış Kur’an ayetleri ile incelenmiş, denizin/nehrin asa yarılması, nehri hızlı bırakmak, Firavun ile yakınlarının baraj selinde sürüklenerek boğulmaları konusu açıklanmamıştır. Yarılan denizin Kızıldeniz olmadığı, Nil Nehrinin baraj yapılarak yarıldığı açıklanmıştır.
28.12.2020
Yazıda, Davud Peygamberin Allah’tan aldığı vahiy sayesinde yöneticisi olduğu toplumunun en önemli ihtiyacı olan can güvenliği sorununu nasıl çözdüğü ve komşu toplumların zulmünden nasıl korunduğu konusu tahlil edilmiştir. Davud peygamberin devlet kadrolarına ehil kişileri ataması ve aldığı isabetli kararlar sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleşen yeni şehircilik anlayışı incelenmiştir. Stratejik kararların uygulanmasında ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ‘Devlet Organizasyonu’nun önemine işaret edilmiştir.
28.12.2020
Sad Suresi 19. Kuşları (tayra) da toplu olarak o’na boyun eğdirmiştik/Dâvûd’un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi o’na dönücü idi. Sad Suresi 19. ayette geçen “tayr” kelimesi müfessirler tarafından genellikle kuşlar olarak çevrilir. Bu çeviri tercihi ya da çeviride yapılan hatalar nedeniyle ayetlerin mesajı doğru anlaşılamaz. Bu yüzden öncelikle “tayr” sözcüğünün tahlil edilmesinde yarar vardır.
28.12.2020
Yazıda; Davud peygamberin hayatından kesitler veren Kur'an ayetleri; bilim insanlarının görüşleri ve arkeoloji çalışmalarından elde edilen bulgular karşılaştırılmıştır.
28.12.2020
Bilindiği gibi Davud peygamberin başında olduğu devlet; Allah’ın emirlerini yerine getiren yeryüzündeki ilk devlet olmuştur. Davud peygamber çeşitli zorluklardan sonra kurduğu bu devleti imar etmesi gerekiyordu. "Davud peygamberin Hayatı" başlıklı yazımızda bahsettiğimiz gibi bazı şehirler, savunulmasının kolay olması nedeniyle yüksek tepelere ve yüksek duvarlarla çevrili yerleşim yerlerine yapılmıştır. Bu yazıda Davud peygamber dönemi -keşfedilen- eserlerden kısaca bahsedeceğiz.
28.12.2020
Yazıda; Kuran ayetleri ışığında ve bölgede yapılan arkeolojik bulguların eşliğinde, Süleyman peygamberin hayatından kesitler verilmiştir. Süleyman peygamberin ülkesinde yürüttüğü imar çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
28.12.2020
 1 
Site Haritası
Takvim