• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü
Site Haritası
Üyelik Girişi

Anasayfa

KUR'AN MEALİNİN HATASIZ ÇEVRİLMESİNİN ÖNEMİ Merhameti sonsuz olan Allah, evreni, insanları yaratmakla kalmamış onların; insanların mutlu bir yaşam sürmeleri, sömürülmemeleri ve doğruyu bulmaları için elçi ve kitap göndermiştir. Elçi de artık aramızda olmadığı için elimizde yalnızca Kur'an kalmıştır.
23.11.2018
ÖZET : Makalede; Esseni cemaati hakkında bilgiler verilerek, Kumran okulunun özellikleri, yazıtların içeriği, ilk Hristiyanlığın Essenilerle olan yakınlığı ve yazıtların bazı Kuran ayetleri ile olan bağlantısı üzerinde durulmuştur. Yazıtların; Maide, Al-i İmran, Meryem, Mü'minun, Saff, Nisa ve Tevbe suresindeki bazı kıssa ve bazı kavramlar ile benzer ifadelerin varlığına dikkat çekilmiştir. Essenilerin tıp konusundaki bilgileri ve İsa peygamberin hekimliği, ilaç yapımı, gıdaların uzun süre saklanması gibi konularda bilgi verilmiştir.
23.11.2018
ÖZET: Bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim’de Sad Suresinde Süleyman peygambere verilen nimetler konusu ele alınmıştır. Süleyman peygamber döneminde denizci ve tüccar bir halk olan Fenikeliler (Kenaniler/Sur) hakkında detaylı bilgi verilmiş, Fenikeliler ile birlikte Akdeniz’de ivme kazanan deniz ticaretinin etkilerine değinilmiştir. Fenikelilerin gemiciliğin gelişmesindeki katkıları, yelkenli kullanımı, kıyı denizciliği, Fenikelilerin ve İbranilerin açık denizlere ve okyanuslara açılmaları incelenmiştir. Milattan önce Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Hindistan'a yapılan küresel boyuttaki seyrüsefer hakkında kanıtlar sunulmuştur. Kur'an’ı Kerim’de belirtilen dalgıçların kimlikleri hakkında kanıtlar paylaşılmış, Süleyman peygamberin Akabe Körfezinde yaptırdığı liman hakkında bilgi verilmiştir. Sad Suresi 39.ncu ayette bildirilen, Süleyman peygambere verilen nimetlerin küresel etkileri incelenmiştir.
23.11.2018
ÖZET: Yazıda; Kuran ayetleri ışığında ve bölgede yapılan arkeolojik bulguların eşliğinde, Süleyman peygamberin hayatından kesitler verilmiştir. Süleyman peygamberin ülkesinde yürüttüğü imar çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
23.11.2018
ÖZET Yazıda; Demir Çağı dönemin en önemli kanıtları olan ve arkeolojik çalışmalarda bulunan bakır maden ocakları ile ergitme fırınları hakkında bilgi verilmiştir. Bakır ergitme fırınlarının bölgede bulunan hakim rüzgar yönüne göre tesis edildiği ve rüzgar gücü ile fırınlarda yüksek sıcaklıkların elde edildiği açıklanmıştır.
23.11.2018
ÖZET Çalışmada Yusuf peygamberin hayatı Kuran ve Antik Mısır kayıtları birlikte değerlendirilerek, karşılaştırılarak incelenmiştir. Kuran’ı Kerim’de Yusuf peygamber olarak bildiğimiz kişinin, Antik Mısır kayıtlarında vezir İmhotep olduğu tespit edilmiştir. Mısır kayıtlarında İmhotep’in; birçok alanda uzmanlaşmış dahi, Mısır’da büyük yönetici, baş mimar, mucit-mühendis, hekim-eczacı, astronom, başrahip, uzak görüşlü ve bilgelik yazarı olduğu ile ilgili kanıtlar sunulmuştur.
23.11.2018
ÖZET Çalışmada; Yusuf Suresi 4.ncü ayette Yusuf peygamberin gördüğü "on bir yıldız, güneş ve ay" konusu üzerinde durulmuştur. Antik Mısır kayıtlarında astronomi çalışmaları incelenmiştir. Astronomi ve Mısır'da kullanılan güneş takvimi ve ay takvimi çalışmaları, yıldızların gözlemi ile ilgili kanıtlar sunulmuştur. Konu Kuran ayetleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
23.11.2018
ÖZET Yusuf peygamberin yedi yıllık kuraklık dönemine hazırlık amacı ile tahıl silosu olarak inşa ettiği "Basamaklı Piramit" ile ilgili arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu yapının kıtlık dönemine hazırlık olması için tahıl deposu ve idari binalardan oluşan külliye olarak tesis edildiği vurgulanmış, bilimsel açıklamalar ve kanıtlarla konu desteklenmiştir. Mısır'da daha sonra yapılan piramitlerin ise firavun mezarı olarak tasarlandığı tespiti yapılmıştır.
23.11.2018
ÖZET: Yazıda; Davud peygamberin hayatından kesitler veren Kuran ayetleri ile batılı arkeologları tarafından elde edilen bulgular karşılaştırılmıştır. Kuran ayetleri ve arkeolojik veriler sunulmuştur.
23.11.2018
Davud Peygamberin Yaptırdığı Saray ve Kale Bilindiği gibi Davud peygamberin başında olduğu devlet; Allah’ın emirlerini yerine getiren, Allah’a hizmet eden yeryüzündeki ilk devlet, ilk krallık olmuştur. Davud peygamber çeşitli zorluklardan sonra kurduğu devleti imar etmesi gerekiyordu. "Davud peygamberin Hayatı" başlıklı yazımızda bahsettiğimiz gibi bu eserlerin çağın şartları gereği savunulmasının kolay olması nedeniyle yüksek tepelere ve yüksek duvarlarla çevrili yerleşim yerleri yapılmıştır. Bu yazıda Davud peygamber dönemi -keşfedilen- eserlerden kısaca bahsedeceğiz.
23.11.2018
 1