• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

23Necm Suresi 5Mushafta Bozuntu Yapılan Ayetler
Hatalı Çeviri:
23 Necm 5. Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti.

Doğru Çeviri:
23 Necm 5. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti.

Peygamberimizi göğe, Allah'ın yanına çıkarmayı marifet bilen zihniyet bu ayetleri de çarpıtmış ve Allah'a ait olan nitelikleri maalesef Cebrail'e yakıştırmıştır. Görüldüğü gibi, surenin 5 ve 6. ayetlerinde Kur'an'ı kimin öğrettiği herhangi bir isimle değil, sıfatlarla açıklanmıştır. Ne var ki, rivayetçiler bu sıfatları Cebrail'e vermişler fakat böyle yapınca da 10. ayette Muhammed'in Cebrail'e kul olması anlamı ortaya çıkmıştır. Bu kez de sırf bunu izale etmek için yığınlarca safsata uydurmuşlar, yorum yapacağız derken işin içinden çıkamayarak daha da batmışlardır.Peygamberimize Kur'an'ı öğretenin kim olduğu konusunda hiçbir şüphe ve tereddüde yer yoktur. Kur'an'ı ona öğreten Cebrail değil, kesin olarak Rahman [Allah]'dır:

1-4.Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah], Kur’ân'ı/ öğrenip öğretmeyi öğretti, insanı oluşturdu, ona hayır ve şerri, iyiyi, kötüyü ayırmayı öğretti. (Rahman/ 1, 2)

Bu ayet de açıklıkla ifade etmektedir ki, Kur'an'ı öğreten Allah’tır. Dolayısıyla onu öğretenin Cebrail olduğu anlayışı Kur'an'a tamamen terstir.


Yukarıdaki ayetlerde geçen sıfatları açıklamakta yarar vardır:
- Ayette geçen “ شديد القوى şedidü’l-quvâ [kuvvetleri çok güçlü olan]” ifadesi, "قدير  qadir” sözcüğünün başka türlü ifadesidir; yani “çok güçlü olan” anlamındadır. Bu anlamı “Kuvvet” kökünden gelen bir sözcükle ifade etmek gerekirse, mübalağa ism-i fail kalıbıyla “قوىّ Kaviyyün” sözcüğünü kullanmak gerekir.

Zaten “Kaviyyün” sözcüğü de Allah'ın sıfatlarından birisidir. Kur'an'da dokuz kez yer alır:

52.Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın âyetlerini/ alâmetlerini/ göstergelerini tanımadılar da Allah, kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah, çok güçlüdür, cezası/ sonuçlandırması çok şiddetli olandır.(Enfal/ 52)


Diğer ayetler ise şunlardır: Hud 66, Hacc 40, 74, Mümin 22, Şûra 19, Hadid 25,   Mücadele 21, Ahzab 25.*

*İşte Kuran, Necm Suresi


Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim