• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kur'an İncelemeleri

 
Site Menüsü

108Teğabün Suresi 1-4Hatalı Çevrilen AyetlerTeğabün Suresi 1-4
Hatalı Çeviri:
1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
2. Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir.
3. Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.  
4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir.
Doğru Çeviri:
1.Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, Allah’ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O’nundur, tüm övgüler de sadece O’nadır; başkası övülemez. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir.
2.O, sizi oluşturandır. Artık, kiminiz kâfir; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden biridir, kiminiz mü’mindir. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.
3.Allah gökleri ve yeri hak ile oluşturdu ve sizi biçimlendirdi. –Biçimlerinizi de ne güzel yaptı!– Ve dönüş yalnızca O’nadır.
4.O, göklerde ve yeryüzündeki şeyleri bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, göğüslerin özünü de en iyi bilendir.Gâyet açık ifadeleri içeren bu âyetlerde Allah, Kendisini tanıtmaktadır. Şöyle ki:

• Gökler ve yerdeki şeyler, Allah’ı tesbih eder.

• Mülk, yalnızca O’nundur.

• Hamd, sadece O’nadır.

• O, her şeye güç yetirendir.

• O, insanları yaratan, sonra kâfir ya da mü’min olmaları için özgür bırakandır.

• Allah, insanların yaptıklarını görendir.

• Allah, gökleri ve yeri hakk ile yaratmış ve insanı biçimlendirmiştir.

• Bu biçimlendirme de eşsiz güzelliktedir.

• Dönüş, yalnızca O’nadır.

• O, gökler ve yerdeki şeyleri bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir.

• Allah, göğüslerin özünü bilendir.Bu âyetlerdeki insana yönelik ifadeler şu âyetlerde de geçmişti:

İnfitâr/6-8, Mü’min/64, Tin/4-6.
2. âyette, Artık kiminiz mü’mindir… ifadesiyle konu edilen inanç özgürlüğü, birçok âyette (En‘âm/35, Yûnus/99, En‘âm/149, Kehf/29, İnsan/2-3, Bakara/256) vurgulanmıştı.
3. âyetteki, varlıkların “hakk ile yaratılma”sı; onların, oyun-eğlence için boşuna yaratılmayıp bir amacı olduğuna işaret etmektedir:
38.Ve Biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık.
39.Biz, o ikisini sadece hak/ gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.(Duhân/38-39)

 
27.Ve Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarında olanları boşuna oluşturmadık. Bu, kâfirlerin; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kişilerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı şu kâfirlerin; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden şu kişilerin vay hâline!(Sâd/27)

 
16.Ve Biz göğü, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri, oyun oynayanlar olarak oluşturmadık.
17.Eğer Biz, bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu Kendi katımızdan edinirdik, eğer Biz, yapanlar olsaydık.(Enbiyâ/16-17)

 
Ve En‘âm/73, Mü’minûn/115-116, Âl-i İmrân/190-194.


4. âyette, Allah’ın ilminin sınırsızlığına vurgu yapılmıştır. Bu vurgu ayrıca, En‘âm/59, Nisâ/108, Zâriyât/15-19, Hadîd/4, Mücâdele/7’da yapılmaktadır.**İşte Kuran, Teğabun Suresi

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası
Takvim